Kaynak Kodu
class AreaRect {
	public static void main (String args[]) throws Exception
	{
		int height, width, area;

		// yukseklik ve genislik giriliyor
		System.out.print("Yuksekligi Giriniz : ");
		height = Keyboard.readInt();
		System.out.print("Genisligi giriniz : ");
		width = Keyboard.readInt();

		area = height * width;
                System.out.println("Dikdortgenin alani = " + area);
	}
}